Νίκος στον νού μου - Nikos on my mind


Ένα αφιέρωμα στον Νίκο Αλεξίου. 
"Νίκος στον νού μου", Βάσω Γκαβαϊσέ, Μανώλης ΖαχαριουδάκηςΗλίας Καφούρος. 

Hommage to Nikos Alexiou.
“Nikos on my mind”, Vasso Gavaisse, Emmanouil Zacharioudakis, Elias Kafouros.